Verslag presentatie Riky Bouwman

Riky Bouwman

Riky Bouwman is consulent bij de Woonbond en interieurarchitect

Verslag spreker Riky Bouwman 50 jarig jubileum WAC Hilversum

Riky Bouwman heeft uit naam van de Nederlandse Woonbond een presentatie verzorgd met de titel “Ontwikkelingen huurbeleid”. Na een korte inleiding over wat de Woonbond doet is er ingegaan op de prijzen van de sociale huurwoningen. Een verhelderende uiteenzetting over de stijgende huurprijzen en de oorzaak hiervan. Het scheef wonen, wat nu zo veel aandacht heeft in de landelijke politiek, is volgens de Woonbond maar 4% van alle huren.

De gevolgen van alle maatregelen werd kort samengevat als dat de verhuurder in zwaar weer komt, mede door de verhuurdersheffing. Riky Bouwman kon met een zeer sprekende illustratie de gevolgen van deze heffing zeer goed overbrengen op het publiek.

De stijgende woonlasten en de dalende koopkracht heeft ook zo zijn gevolgen voor de huurder.  Wat de Woonbond verontrustend vindt is dat 29% van ons besteedbaar inkomen opgaat aan woonlasten. Met name dat het aantal mensen die onder de armoedegrens leven zal naar verwachting van de Woonbond toenemen.

In een kort betoog is Riky Bouwman nog ingegaan op wat de Woonbond vindt van de aangehaalde onderwerpen. Ook zijn de thema’s energiebesparing en duurzaamheid versus de huurdersgroepen in kaart gebracht. Voor de WAC’s kan hier een taak liggen om een goede aanpak te bewerkstelligen. Vanuit VACpuntWonen is er een gebruikersteam energie opgezet welke landelijk opereert, indien er lokale WAC’s behoefte hebben aan expertise ten aanzien van energiebesparing kunnen zij een beroep doen op dit team.

De stelling dat de kwaliteit van de woning bepalend moet zijn voor de huurprijs, werd breed gedragen onder de aanwezigen.

Een verontrustend signaal was dat er nog geen oplossing is voor de mensen die hun huis uit moeten in verband met het niet kunnen opbrengen van de woonlasten. De woningcorporaties zijn ook zoekende naar hoe om te gaan met dit gegeven. Belangrijk is om deze mensen op tijd te helpen en de betalingsachterstand niet torenhoog te laten oplopen.

De suggestie uit de zaal om alle huurwoningen over te dragen naar de liberale markt werd niet gesteund door de meerderheid in de zaal. Wat als een probleem werd erkend vanuit de zaal is dat de vrijkomende huurwoningen worden opgeknapt en op de koopmarkt komen, hierdoor wordt het huuraanbod verkleind.

1Jub4