Verslag presentatie Wouter Beekers

wouter_topbanner

Lezing van Wouter Beekers, directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie

Wonen, adviezen en commissies. Over de democratie van de Volkshuisvesting

In de lezing is ingegaan op de geschiedenis van het sociaal wonen. Daarbij zijn de volgende ijkpunten te onderscheiden:

De 19e eeuw, de eeuw van de industriële revolutie, kende al verenigingen van sociale woningbouw.

In 1851 is de 1e woningbouwvereniging opgericht in Amsterdam. Dit wordt ook wel genoemd het ontstaan van een participatiesamenleving zonder bemoeienis van de overheid

Ca. 1900 gaat de overheid zich hier wel mee bemoeien door o.a. het invoeren van de woningwet.

Na 1945 wordt dit nog extra aangezet door de herbouw die na de oorlogsschade noodzakelijk is geworden. Veel wordt in regeltjes vastgelegd.

In deze periode ontstaan de eerste VAC’s.

In de 60-er jaren komt er een omslag van kwantiteit (lenigen woningnood)naar kwalitatief goed wonen.

Vervolgens is er tot 1990 een ontwikkeling bij de woningbouwverenigingen tot maatschappelijke ondernemingen.

Tot aan de dag van vandaag zoekt men naar nieuwe vormen met samenwerkingen, centralisatie soms weer decentralisatie etc.

De rol van de woningcorporaties zal alleen nog belangrijk kunnen zijn als deze in weten te spelen op de nieuwe vormen en ontwikkelingen welke in de maatschappij spelen. Kernwoord hierbij zal zijn BINDEN.

Ook de rol van de VAC’s en WAC’s zal hierbij aan moeten sluiten. Het verbinden doen zij echter altijd al als vervanger van de toekomstige huurders.