Adviezen

Woonadviescommissie Hilversum brengt adviezen uit over bouw- en verbouwprojecten.

Het gaat daarbij voornamelijk om woningbouw, maar soms adviseren we ook zorginstellingen.

Vanaf 2012 is de commissie begonnen met het volgen van bestemmingsplannen. Onze aanpak heeft nog een experimenteel karakter omdat wij nog ervaring op willen doen.

Wij volgen de bestemmingsplannen:

Anna’s Hoeve

WAC Hilversum volgt de ontwikkelingen.

Zie ook:  www.woneninannashoeve.nl

Monnikenberg

WAC Hilversum volgt de ontwikkelingen.

Zie ook: www.hilversum.nl/Mijn_wijk/Zuidoost/Monnikenberg