Regio Gooi, Vecht en Eem

De woonadviescommissies in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland werken samen, zie hiervoor:

Website

Voor het Gooi en de Vechtstreek geldt:

Regionale Woonvisie