Over ons

•    Wat doet de Stichting Woonadviescommissie Hilversum?

WAC-Hilversum is een adviescommissie voor de woningbouw. “In 2014 bestond de Woonadviescommissie Hilversum 50 jaar.” De WAC is een vrijwilligersorganisatie die vroeg in het bouwproces kritisch kijkt naar bouwtekeningen voor woningen en de woonomgeving. Een woning die voldoet aan het Bouwbesluit past niet automatisch bij de eisen die bewoners aan een woning stellen. Zo’n woning is ook niet automatisch geschikt voor alle levensfasen.

Wat is onze aanpak? WAC-Hilversum beoordeelt nieuwbouw-, maar ook renovatie- en herstructureringsplannen vanuit het oogpunt van de (toekomstige) bewoner. De commissie bekijkt of woningen, woongebouwen en woonomgeving geschikt zijn voor de beoogde activiteiten. Speerpunten zijn gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.

Als uitgangspunt voor de toetsing gebruikt de commissie de WoonkwaliteitWijzer. Dit handboek is samengesteld door koepelorganisatie en kenniscentrum VACPunt Wonen.

De commissie brengt – gevraagd en ongevraagd – schriftelijk advies uit aan de opdrachtgevers van woningbouw- of wijkplannen. De gemeente Hilversum, de Hilversumse woningcorporaties en WAC-Hilversum hebben hierover onderling afspraken gemaakt die zijn neergelegd in een convenant.

Desgevraagd onderzoekt de commissie of de woningen in de gemeente voldoen aan de wensen van de bewoners door middel van een woonkwaliteitsonderzoek.

WAC-Hilversum bestaat uit enthousiaste en deskundige vrijwilligers en staat overigens niet alleen. In Nederland zijn circa 175 woningadviescommissies (WAC’s of VAC’s) actief. VACpunt Wonen, de landelijke koepelorganisatie, ondersteunt de commissies door middel van deskundigheidsbevordering, informatie en onderzoek. Kijk voor meer informatie over het WAC-werk op www.vacpuntwonen.nl.

•    Wat is gebruikskwaliteit?

Gebruikskwaliteit wordt bepaald door de mate waarin bewoners hun dagelijkse activiteiten goed en gemakkelijk kunnen verrichten. Denk daarbij aan koken, eten, ontspannen, slapen, persoonlijke hygiëne, kleding wassen en drogen, bezoek ontvangen, spelen, werken, studeren, opbergen.

Momenteel bestaat de commissie uit de volgende leden:

Jan Hazeveld

Jean-Paul Waterham (penningmeester)

Christine Savelkouls-Wijermans (secretaris)

Yolanda Verwoerd (voorzitter)