Duurzaamheid

WAC Hilversum en duurzaamheid

 

“We zijn te kunstmatig bezig geweest in de afgelopen eeuwen. Alles draait om geld. Maar duurzaamheid heeft niets met geld te maken. Een bedrijf als Shell veroorlooft zich van alles, zonder verantwoordelijkheid te nemen: ze nemen de winst en de risico’s, de kosten gaan naar de samenleving. Dat proces is funest voor duurzaamheid. Je roomt de toekomst af.”

Wubbo Ockels (1946-2014)

 

 

wac-duurzaam op advies

 

Het begon zo mooi. De goede wil van mensen om zich aan te passen aan de natuur van de aarde.

“Duurzaamheid”, het begrip klinkt aanvankelijk bemoedigend. Dan na een aantal jaren is opeens alle “groen” en duurzaamheid een leeg begrip of een containerbegrip. Het woord is hol geworden en nietszeggend. Iedereen wordt groen van duurzaamheid. Het is een marketingkreet geworden waarmee meer verkocht moet worden en niet minder. Meer winst en niet minder. Alles voor onbeperkte economische groei. Duurzaamheid is als het woordje ‘nieuw’ op het wasmiddel. Het ‘gratis’ dat nooit echt gratis wordt. Er wordt een prijs voor betaald.

WAC Hilversum adviseert woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven toepassing van ecologische duurzaamheid in (bouw-) materialen en processen.

Directeur Bierman van de Triodosbank geeft de voorkeur aan het Zuid-Afrikaanse “volhoubaarheid” als uitdrukking voor echte duurzaamheid die ook op de lange termijn is vol te houden. (Bron: De kleur van geld, voorjaar 2014)

Het wordt tijd dat de commissie kiest voor een bank die oprecht gelooft in de circulaire economie en zo woord bij daad voegt.

 

1001004007515984

Samenvatting

 

Auteur: Klaas van Egmond

  • Nederlands
  • 294 pagina’s
  • Uitgeverij Christofoor
  • januari 2010

 

Onze huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd. Klaas van Egmond laat in dit boek zien welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe naar een nieuwe ‘kwaliteit van leven’ kan worden gezocht om onze beschaving te veranderen. Herhaling van de rampzalige geschiedenis kan alleen worden voorkomen door naar een min of meer gedeeld mens- en wereldbeeld te zoeken. Deze nieuwe manier van leven past binnen de draagkracht van de fysieke aarde en zal tegelijkertijd onze beschaving weer menselijk en waardig maken.

 

Recensie(s)


Hoe vinden we een duurzame oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk? Dit boek bespreekt de vier karakteristieke stelsels die beurtelings in beschavingen de boventoon voeren en die ieder voor zich door sterke over- en onderaccentuering van bepaalde fundamentele waarden de cultuur van die periode bedreigden of ten onder deden gaan. De auteur (1946) is milieu- en natuuronderzoeker en was directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Milieu- en Natuurplanbureau en als zodanig adviseur van de regering. Sinds 2008 hoogleraar geowetenschappen (Utrecht) en vanaf 2009 duurzaamheidsadviseur van de Triodosbank. Duurzaamheid op wereldschaal kan niet ontstaan vanuit louter technologische scenario’s, maar vereist een duurzame beschavingscultuur, een in mensen en samenleving verankerde vijfde waardenorientatie, die de basiselementen van de vier hoofdvormen in zich draagt, zonder ‘uit de bocht te vliegen’. Gebaseerd op grootschalig sociaal-cultureel onderzoek naar waarden en werk van grote denkers. Solide gefundeerd. Het boek vormt een stimulans om fundamenteel over duurzaamheid na te denken.

F.M. Boon